X
A palinka.com weboldalon Ön gyakorlatilag az egyes pálinkafőzdék saját webáruházaiban, az azok által nyújtott feltételekkel vásárolhat. Ez vonatkozik az árra, a kiszállítási kondíciókra és minden egyéb feltételre is. Nálunk kiválasztja és megrendeli a terméket, az adott főzde pedig a saját feltételei szerint teljesíti azt.

Miért érdemes a palinka.com weboldalon vásárolni?

  - Közvetlenül a pálinkafőzdéktől, azok feltételeivel vásárolhat
  - Több mint 250 prémium termékből választhat
  - Egyedülálló keresési lehetőség áll a rendelkezésére
  - Nem kell több weboldalra belépnie és azokat végigböngésznie
X
Mézesek:
Habár a „mézes pálinka” kifejezést a napi beszédben széleskörűen használják és Magyarországon régi hagyománya van a pálinka mézzel való ízesítésének, az érvényes törvényi rendelkezések szerint "mézes pálinka”, mint pálinkafajta nem létezik, hiszen a pálinka készítéséhez semmilyen adalékanyag, így a méz használata sem engedélyezett. Webáruházunkban ezért a „mézesek” kifejezéssel jelöljük a mézzel ízesített pálinkákat.
Prémium Pálinka Kft.
Kosár tartalma
0 Ft

Adatvédelem

ADATVÉDELMI  NYILATKOZAT

Bevezetés

A Prémium Pálinka Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak a www.palinka.com webáruházból történő vásárlás, a hírlevél küldés és a nyereményjáték zökkenőmentes lebonyolításához szükséges mértékig és időtartamig tárol és dolgoz fel.Adatainak megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Prémium Pálinka Kft., kizárólag az Ön azonosítása és a www.palinka.com webáruházból való vásárlás, rendelés teljesítése, hírlevél küldés és nyereményjáték zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.
A Prémium Pálinka Kft. egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem adja át.

A Prémium Pálinka Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényA Prémium Pálinka Kft. egyúttal kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlatában minden esetben a fenti jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával jár el.

Adatkezelő adatai
Név: Prémium Pálinka Kft.
Székhelye és postázási címe: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.
Cégjegyzékszáma: 01-09-871741
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
Adószáma: 13758789-2-41
Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.
Telefonszáma: +36 30 9668 550
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@palinka.com
Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78281/2014.

Adatfeldolgozók adatai
- Név: PW Studio Kft.; székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7.; telephely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 22.; e-mail: info@pwstudio.hu
 - Név: Magyar Posta Zrt.; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; email: info@posta.hu

A Prémium Pálinka Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE
Az adatkezelés célja a Prémium Pálinka Kft. webáruházában történő regisztráció és vásárlás dokumentálása, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, direktmarketing tartalmú megkeresések az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelő a felhasználó által megadott, egyedi azonosítást lehetővé nem tevő adatok feldolgozásával szolgáltatásai fejlesztése érdekében vásárlói statisztikákat készít.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1. Regisztráció és vásárlás a weboldalon
A weboldalon való vásárlás regisztrációhoz kötött, a regisztráció és a vásárlás során megadott adatok a vásárlás, postázás és számlázás céljából szükségesek. (számlázási és szállítási adatok: név, e-mail, cím, cégek esetén adószám) Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

2. Hirlevél
A Prémium Pálinka Kft. az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú elektronikus levelet, személyre szóló ajánlatokat küld a hirlevél feliratkozók részére. A hirlevél küldés csak az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján lehetséges. A felhasználó hozzájárulása visszavonásig érvényes. (név, email, regisztráció ideje)

3. Látogatói adatok
A honlap látogatása során a látogatói adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása céljából.
Az adatokat a weboldal látogatásától számított 30 napig kezeljük.
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, mint külső szolgáltató, a Google Analytics szervere biztosítja. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebben a www.google-analytics.com oldalon lehet olvasni.


PALINKA.COM COOKIE (“SÜTI”) KEZELÉSE

A palinka.com szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik teszik lehetővé például a kosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, bővebb informáiót a felhasználói szokásokról, aminek révén tovább növelhetjük szolgáltatásunk minőségét.

Van lehetőség letiltani a sütik használatát, erre általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti pontban.

Webhelyeinkre és egyéb online szolgáltatásainkra az alábbi kategóriák érvényesek:

Nélkülözhetetlen sütik
Ezek a sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatóink böngészhessék a webhelyeket és használhassák azok funkcióit. E sütik nélkül nem biztosíthatók az olyan szolgáltatások, mint a kosár és az elektronikus számlázás.

Fejlesztést elősegítő sütik
Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal felhasználói hogyan használják a webhelyeinket – például, hogy melyik oldalakat látogatták a leggyakrabban. A sütik a megvásárolt termék vagy szolgáltatás adatait is továbbítják. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyazonosításra alkalmas adatokat.

Használati élményt javító sütik
Webhelyeink ezeknek a sütiknek a segítségével jegyzik meg, hogy a látogató milyen lehetőségeket választott ki. Például egy ilyen süti tárolhatja a látogató földrajzi tartózkodási helyét. Ezen adatok nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására.

Jogorvoslat lehetőségek

1. Prémium Pálinka Kft. ügyfélszolgálata
Ügyfélszolgálatunkon bármikor - azonosítása után - tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését.

Az érintett kérelmére a Prémium Pálinka Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Prémium Pálinka Kft. költségtérítést állapít meg.

A Prémium Pálinka Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amennyiben jogorvoslattal kíván élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

Elfogadott bankkártyák