X
A palinka.com weboldalon Ön gyakorlatilag az egyes pálinkafőzdék saját webáruházaiban, az azok által nyújtott feltételekkel vásárolhat. Ez vonatkozik az árra, a kiszállítási kondíciókra és minden egyéb feltételre is. Nálunk kiválasztja és megrendeli a terméket, az adott főzde pedig a saját feltételei szerint teljesíti azt.

Miért érdemes a palinka.com weboldalon vásárolni?

  - Közvetlenül a pálinkafőzdéktől, azok feltételeivel vásárolhat
  - Több mint 250 prémium termékből választhat
  - Egyedülálló keresési lehetőség áll a rendelkezésére
  - Nem kell több weboldalra belépnie és azokat végigböngésznie
X
Mézesek:
Habár a „mézes pálinka” kifejezést a napi beszédben széleskörűen használják és Magyarországon régi hagyománya van a pálinka mézzel való ízesítésének, az érvényes törvényi rendelkezések szerint "mézes pálinka”, mint pálinkafajta nem létezik, hiszen a pálinka készítéséhez semmilyen adalékanyag, így a méz használata sem engedélyezett. Webáruházunkban ezért a „mézesek” kifejezéssel jelöljük a mézzel ízesített pálinkákat.
PALINKA.COM – PRÉMIUM PÁLINKA KFT.
Kosár tartalma
0 Ft

ÁSZF – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezetés
A www.palinka.com weboldalt üzemeltető Prémium Pálinka Kft. elkötelezett a kulturált pálinkafogyasztás iránt. Szeszesitalok fogyasztását 18 éven aluliak számára nem ajánljuk!
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Prémium Pálinka Kft. - a továbbiakban: Szolgáltató - által a www.palinka.com weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél - a továbbiakban: Ügyfél - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Ügyfél: Ügyfél jelenti azt a személyt vagy céges végfelhasználót aki, ill. amely a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol.
A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A webáruház-szolgáltatás igénybe vételével Ügyfél, az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve (a Webáruház üzemeltetője): Prémium Pálinka Kft.
Webáruház elérhetősége: www.palinka.com
Székhelye és postázási címe: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.
Cégjegyzékszáma: 01-09-871741
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
Adószáma: 13758789-2-41
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10280913-49020014
Tevékenységi kör: 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem; tevékenység a székhelycím szerinti jegyzőnél bejelentve

Hatósági nyilvántartási szám: 9804
Hatósági nyilvántartási szám kiadója: Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat
Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.
Telefonszáma: +36 30 9668 550
Szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@palinka.com
Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-78281/2014
A tárhely-szolgáltató adatai
PW Studio Kft.; székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7.; telephely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 22.; e-mail: info@pwstudio.hu

I. Általános rendelkezések
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II. Szerződési feltételek hatálya
Ügyfél a weboldalra való belépéssel – akkor is ha nem regisztrált felhasználó – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
- Időbeli hatály
A jelen ÁSZF 2014. 09. hó 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
- Területi hatály

A palinka.com által fenntartott adathálózati kezelői felület, az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Ügyfél megrendelés teljesítésére azonban csak Magyarország közigazgatási határain belül van lehetőség.

III. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
1. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit, az adott termékhez tartozó ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2. Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat. Szolgáltató az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.
3. A Webáruházban található képektől való esetleges eltérésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a termékképek a valóságot tükrözzék.
4. Amennyiben a Webáruházban szereplő információ ésszerű eljárás mellett hiányosnak vagy ellentmondónak tűnik, úgy az Ügyfél a Webáruház ügyfélszolgálatán keresztül köteles tájékoztatást kérni. Ennek elmaradása az Ügyfél részéről önhibának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség az Ügyfelet terheli.
5. A Weboldal szolgáltatásainak az igénybevételéhez, a böngészéshez külön adatok megadása nem szükséges.
6. Ügyfél, a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a palinka.com weboldalt üzemeltető Szolgáltatót bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, szerverein való biztonságos tárolását valamint azt, hogy azokat harmadik személy részére nem adja ki.

IV. A szerződés létrejötte és feltételei
A szerződés a palinka.com internetes felületén történő regisztrációval, és a jelen „ÁSZF” elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció.  
A megrendelés akkor jön létre, amikor Ügyfél a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A §-a alapján 18 éven aluliak részére szeszes ital vagy szeszes ital fogyasztásával közvetlenül kapcsolatba hozható termék nem értékesíthető. A jelen szerződési feltételek elfogadásával Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy 18. életévét betöltötte és jogosult az alkoholt tartalmú termék megvásárlására.

1. Regisztráció

A www.palinka.com weboldalon történő regisztráció előfeltétele a Webáruházban való vásárlásnak.
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.2. Vásárlás menete

A webáruházban a vásárlás megkezdéséhez sem regisztráció, sem belépés nem szükséges. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a termékeket kosarába helyezheti. A vásárló, e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, ezután a kosarába gyűjtött termékeket – a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatai megadása mellett - megvásárolhatja. Amennyiben a vásárolni szándékozó látogató még nem regisztrált az oldalon, akkor a vásárlás folytatásához a rendszer azt automatikusan felajánlja, melynek végeztével a kosárba helyezett termékek megrendelhetőek.
A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00-16.00 óráig történik. Az ezt követően, illetve szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítási ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg.

2.1 Vásárlás menete részletezve - Pálinka V.I.P. Kártyák vásárlása

2.1.1 Belépés
Belépés az Ajándékozás vagy a Pálinka V.I.P. Kártyák menüpontok valamelyikébe.

2.1.2 Termék kiválasztása és kosárba helyezése
- Az Ajándékozás menüpontban a kiválasztott V.I.P. Kártyára kattintva megnyílik az adott kártya termékoldala, amelynél a  Kosár  gomb klikkelésével a „KÁRTYA MEGRENDELÉSE” aloldalra kerülünk. Itt, a kiválasztott kártya mellett a megrendelendő darabszám és a kártyán feltüntetendő név (több kártya esetén nevek) megadása történik.

- A Pálinka V.I.P. Kártyák menüpontra kattintva közvetlenül a „MIT NYÚJTANAK?” aloldalra kerülünk, mely a két Pálinka V.I.P. kártya tulajdonságait jeleníti meg. Ezen az oldalon két „KÁRTYA MEGRENDELÉSE” link is van, amelyek közül bármelyikre klikkelve a „KÁRTYA MEGRENDELÉSE” aloldalra kerülünk.  Itt, a kiválasztott kártya mellett a megrendelendő darabszám és a kártyán feltüntetendő név (több kártya esetén nevek) megadása történik.

2.1.3 Kosár tartalma
A „KÁRTYA MEGRENDELÉSE” aloldalon a kiválasztott kártya mellett a megrendelendő darabszám és a kártyán feltüntetendő név (több kártya esetén nevek) megadása után a vásárlást a  Tovább  gombra kattintva tudjuk folytatni, amellyel a „KOSÁR TARTALMA” aloldalra kerülünk. Ha a „KOSÁR TARTALMA” aloldalról a vásárlást szintén folytatni kívánjuk, akkor azt az itt található  Vásárlás  gombra kattintva tehetjük meg.

2.1.4 Megrendelés
Mielőtt azonban a rendszer továbbengedne a webáruház utolsó, megrendelési – a vásárlói és kiszállítási adatokat bekérő – aloldalalára, szükséges a Belépés, vagy amennyiben még nem regisztrált felhasználó, a Regisztráció. A vásárlás folytatásához a program azonban ezt automatikusan kéri, és a szükséges adatok kitöltését követően, a felhasználót továbbirányítja a Pálinka V.I.P. Kártyákat kibocsájtó Prémium Pálinka Kft. Webáruházába. Itt, a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatok megadását követően a vásárló a  Megrendelem  gombra kattintva küldheti el megrendelését.

2.2 Vásárlás menete részletezve – egyéb termékek (italok, kiegészítők, díszcsomagolások) vásárlása

2.2.1 Termékek kiválasztása
A termékek kiválasztása a Weboldal bal oldali függőleges menüsávjában található, menüpontokkal jelölt termékcsoportokból – pl.: Mézesek, Likőrök, Párlatok, Kiegészítők, Akciós termékek, stb. - vagy a szűrő táblázatok – Pálinkák, Mézesek - felhasználásával kikeresett és megjelenített termékekből történik. A szűrő táblázatoknál az egyes tulajdonsági feltételek megadásával egy időben a „Találatok száma:” felirat után megjelenik az azoknak megfelelő termékek száma. Ezeket a termékeket a  Találatok megjelenítése  gombra kattintva lehet a képernyőn megjeleníteni.

2.2.2 Kosárba helyezés
Minden termék mellett jobbra helyezkedik el a  Kosár  gomb, előtte pedig egy téglalapba zárt mennyiségi mező. A mennyiségi mezőbe beírt számmal adható meg a termék mennyisége, amelyet a  Kosár  gombra kattintva lehet a kosárba helyezni.

2.2.3 Kosár tartalma
A weboldal jobb felső sarkában található a „Kosár tartalma” mező. Ugyanez a „Kosár tartalma” mező jelenik meg a weboldal jobb oldali részén is, csúszó alakzat formában. A „Kosár tartalma” mezők folyamatosan mutatják a kosárba helyezett termékek összértékét. A számérték alatti  Megnézem >>>  gombra kattintva pedig megtekinthető, hogy a kosárba helyezett termékek milyen értékben, mely pálinkafőzdékhez tartoznak. Ugyanitt, az egyes pálinkafőzdék kiszállítási kondíciói is megjelennek.

2.2.4 Döntés
Miután a felhasználó a   Megnézem >>>   gombra kattintva azonnal látja a kosárba helyezett termékek értékét pálinkafőzdék szerint bontva, és ugyanott az egyes főzdék kiszállítási feltételeit is, el tudja dönteni, hogy az adott esetben mely pálinkafőzdétől vásárol és melyiktől nem. Amelyik pálinkafőzdétől vásárolni kíván, annak a termékeihez tartozó  Vásárlás  gombra kattint.

2.2.5 Megrendelés
Az adott pálinkafőzde vásárlói és kiszállítási adatokat bekérő webáruházi oldalán, a szükséges adatok megadását követően, a  Megrendelem  gombra kattintva tudja elküldeni a megrendelést. Ezzel a vásárlás megtörtént. (Különböző pálinkafőzdék termékeit, a fenti módon megvalósított, egymást követő megrendelésekkel lehet megvásárolni.)

3. Rendeléshez szükséges adatok

- Magánszemély vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: név; irányítószám; település; utca, házszám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím

- Céges végfelhasználó vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: cégnév; irányítószám; település; utca, házszám; adószám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím4. Rendelés visszaigazolása, rendelés módosítása
A 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a megrendelés leadásakor a palinka.com Webáruház szoftvere az Ügyfél részére a rendelés felvételének a tényéről azonnal értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben az Ügyfélhez ez 24 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.


Aktív rendelést érintő adatok módosítására ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség. Kérjük, hogy az ilyen kérést a lehető leghamarabb szíveskedjen jelezni felénk.

5. Fizetési feltételek

Ügyfél, a vásárolt áru ellenértékét, a palinka.com weboldal adott Webáruházában megjelenített és lehetővé tett fizetési módon vagy több fizetési mód felajánlása esetén, azok közül választva egyenlíti ki. Az egyes pálinkafőzdék webáruházaiban felajánlott fizetési módok az alábbiak lehetnek.
- Fizetés utánvéttel
Ügyfél, a megrendelés ellenértékét az áru átvételekor, a kiszállítást végző személy részére készpénzben fizeti ki.
- Fizetés banki átutalással

Ügyfél, a megrendelés ellenértékét az adott megrendelést teljesítő pálinkafőzde, vagy Pálinka V.I.P. Kártyák vásárlása esetén a Prémium Pálinka Kft. bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

- Fizetés bankkártyával

Ügyfél, a vásárolt Pálinka V.I.P. Kártya/Kártyák ellenértékét bankkártyával is kifizetheti. A biztonságos bankkártyás fizetést a CIB Bank rendszere szavatolja. Használható bankkártyák: MasterCard, VISA, VISA Electron – ez utóbbi azonban csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi – valamint internetes használatra alkalmas webkártyák. Az adatok a bankkártyás fizetési folyamat során mindvégig tökéletes biztonságban vannak, mivel a fizetés a CIB Bank titkosított oldalán történik. A kártyaadatokat kizárólag a CIB Bank kezeli, a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon, Webáruházunk pedig csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást. A vásárlás végeztével a fizetés eredményét e-mailben is visszaigazoljuk, ill. elküldjük az úgynevezett tranzakció-azonosítót. (Ez a szám azonosítja a bank felé a kártyás fizetést.)

6. Ár
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót igen, a kiszállítás költségét azonban nem tartalmazza. (Kivétel a Pálinka V.I.P. Kártyák, amelyek ára a kiszállítás költségét már magába foglalja.) A palinka.com weboldalon megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületén megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.7. Szállítási feltételek

A palinka.com weboldal felületén kiválasztott és megrendelt terméket Pálinka V.I.P. Kártya esetén a Prémium Pálinka Kft., minden más termék esetén az adott terméket előállító/forgalmazó cég szállítja ki a rendelés visszaigazolásban szereplő, az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt termékek szállítási feltételeit – kiszállítás díja és határideje - az azt előállító/forgalmazó cég határozza meg. Ezek a kiszállítási feltételek minden pálinkafőzde, ill. beszállító palinka.com weboldalon található egyedi webáruházi felületén, valamint a megrendelés menete során is folyamatosan megjelenítésre kerülnek. Meghatározott időpontra (napra, órára) történő kiszállítás azonban nem lehetséges. Ügyfél köteles az áru átvételére, a visszaigazolásban közölt és megrendelése során általa is jóváhagyott időintervallumban, ill. a megrendelést teljesítő előállítóval/forgalmazóval külön leegyeztetett időben.

A csomag tartalmazza a számlát. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni. A terméken észlelt sérülés esetén, kérje jegyzőkönyv felvételét és a csomagot ne vegye át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az Ügyfél az általa megrendelt termék(ek)ért a megrendelést visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és az árut nem fizeti ki, illetve a futártól nem veszi át, akkor a megrendelést teljesítő előállító/forgalmazó jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli. Újraküldése pedig kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a megrendelés ellenértékét az Ügyfél előzetesen kiegyenlíti.

V. Az Ügyfél jogai és kötelességei

1. Elállás joga

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.

Az indoklás nélküli elállásra a vásárlónak az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésére, melyet egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján vagy un. elállási nyilatkozat minta kitöltésével tehet meg.
Az Ellálási nyilatkozat minta a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján itt elérhető.

Kérjük, írásos nyilatkozatát, az elállás tárgyát képező termékkel együtt, küldje meg a Szolgáltató postacímére ajánlott küldeményként, hogy a postáraadás dátumát igazolni tudja.
Az elállás tényét legegyszerűbben, a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja közölni. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postáraadás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját.
Amennyiben a vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, a vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vásárló által portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!
Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes termék visszaszolgáltatása, és a számla ellenében köteles a teljes vételárat a fogyasztó részére megtéríteni. A termék, a számla sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a vásárlót terhelik.
Bizonyos esetekben - a Kormányrendelet előírása szerint – a vásárlót nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a vásárló ebben az esetben is élhet elállási jogával.)
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a vásárlót terheli! A csomag, Szolgáltatóhoz való beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.)

Szolgáltató, a vásárló által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költséget is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vásárló részére visszatéríti, amennyiben vásárló az elállás jogával él és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja a megrendelt terméket.

Áru visszajuttatása a következő postacímre lehetséges:
Prémium Pálinka Kft.
Cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó Elállási nyilatkozat minta itt elérhető

2. Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat, vagy a vásárló nem megfelelően gondos árukezelése miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti a vásárlótól.

3. Szavatosság és jótállás
Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Részletes tájékoztató a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

Szolgáltató vállalja a jogszabály által előírt kellék-, és termékszavatosságot azzal, hogy a jelen Webáruház termékeihez jótállás nem kapcsolódik. A vásárlási szerződés határozott időre szól és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

3.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Prémium Pálinka Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Prémium Pálinka Kft vagy a palinka.com weboldalon feltüntetett előállító/forgalmazzó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén, a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4. Cseregarancia

Ha a termék bizonyítottan hibás, arra Szolgáltató visszafizetést vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.


5. Vásárlói reklamáció érvényesítése

Ügyfél jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A reklamációt Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni.
A vásárlói panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése Szolgáltatónál, ill. Szolgáltató elérhetőségein történik. Szolgáltató ezzel kapcsolatos elérhetőségei: Levelezési cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.; E-mail: info@palinka.com; Telefon: +36 30 9668 550

6. Adatvédelem
Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Kizárólag a megrendelt áruk kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a megrendelt terméket előállító/forgalmazó cég rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai
Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
- Az elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény


A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatónk az Adatkezelési nyilatkozat linkre kattintva érhető el.

Záró rendelkezések
Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, az kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azt Szolgáltató nem iktatja.
A jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a www.palinka.com weboldalon a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. Ügyfél bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció és egyik Fél részéről sem áll fenn követelés.

 A szerződés nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató a Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll.
Szolgáltató fenntart minden jogot a palinka.com weboldal, illetve annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a palinka.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Szolgáltató a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben, valamint mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.palinka.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.palinka.com/aszf

Budapest, 2014.09.20.


Prémium Pálinka Kft.
 

Elfogadott bankkártyák