X
A palinka.com weboldalon Ön gyakorlatilag az egyes pálinkafőzdék saját webáruházaiban, az azok által nyújtott feltételekkel vásárolhat. Ez vonatkozik az árra, a kiszállítási kondíciókra és minden egyéb feltételre is. Nálunk kiválasztja és megrendeli a terméket, az adott főzde pedig a saját feltételei szerint teljesíti azt.

Miért érdemes a palinka.com weboldalon vásárolni?

  - Közvetlenül a pálinkafőzdéktől, azok feltételeivel vásárolhat
  - Több mint 250 prémium termékből választhat
  - Egyedülálló keresési lehetőség áll a rendelkezésére
  - Nem kell több weboldalra belépnie és azokat végigböngésznie
X
Mézesek:
Habár a „mézes pálinka” kifejezést a napi beszédben széleskörűen használják és Magyarországon régi hagyománya van a pálinka mézzel való ízesítésének, az érvényes törvényi rendelkezések szerint "mézes pálinka”, mint pálinkafajta nem létezik, hiszen a pálinka készítéséhez semmilyen adalékanyag, így a méz használata sem engedélyezett. Webáruházunkban ezért a „mézesek” kifejezéssel jelöljük a mézzel ízesített pálinkákat.
Pálinka webáruház, pálinka vásárlás
Kosár tartalma
0 Ft

ÁSZF - Tarján Glass Termékek (Üvegbeton Innovációs Kft.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Üvegbeton Innovációs Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Bihari u. 9/b.; adószáma: 13727097-2-42; képviseli: Lovászi Viktor ügyvezető) - a továbbiakban: „Szolgáltató” - által a www.palinka.com weboldalon a Tarján Glass termékek vonatkozásában nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél - a továbbiakban: "Ügyfél"- jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Ügyfél jelenti azt a személyt vagy céges végfelhasználót aki, ill. amely a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Webáruház-szolgáltatás igénybe vételével Ügyfél az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

1. A WEBÁRUHÁZ-SZOLGÁLTATÁS
1.1 Területi hatály
A palinka.com által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.
1.2 Adatok tárolásával kapcsolatos nyilatkozat
Ügyfél, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a palinka.com weboldalt üzemeltető Prémium Pálinka Kft-t (1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 36.; cégjegyzékszám: 01-09-871741; adószám: 13758789-2-41) bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján kizárólag Szolgáltató részére adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja. Az adatvédelemmel kapcsolatos további rendelkezéseket jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontja tartalmazza.
1.3 A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez, a böngészéshez külön adatok megadása nem szükséges.
1.4 Rendeléshez szükséges adatok
- Magánszemély vásárlása esetén:
Kiszállítási és számlázási adatok: név; irányítószám; település; utca, házszám
Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím
- Céges végfelhasználó vásárlása esetén:
Kiszállítási és számlázási adatok: cégnév; irányítószám; település; utca, házszám; adószám
Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS FELTÉTELEI
A szerződés a palinka.com internetes felületén történő regisztrációval és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor Ügyfél a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 16/A §-a alapján 18 éven aluliak részére szeszes ital nem értékesíthető. A jelen szerződési feltételek elfogadásával Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy a 18. életévét betöltötte és jogosult a termék megvásárlására.
2.1 Regisztráció
A www.palinka.com weboldalon történő regisztráció előfeltétele a Webáruház Vásárlás moduljába való belépésnek. Megrendelés kezdeményezésére csak a regisztrációt követően van lehetőség. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
2.2 Vásárlás menete
A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a termékeket kosarába helyezheti. A vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, ezután a kosarába gyűjtött termékeket – a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatai megadása mellett - megvásárolhatja.
2.3 Megrendelés módosítása

A 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a megrendelés leadásakor a palinka.com Webáruház szoftvere az Ügyfél részére a rendelés felvételének a tényéről azonnal értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben az Ügyfélhez ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
2.4 Fizetési feltételek
Ügyfél a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét - a rendelés visszaigazolásában közölt feltételek szerint - háromféle módon fizetheti ki:
- utánvéttel, az áru átvételekor a kiszállítást végző személynek készpénzben,
- átutalással, megrendeléskor a Szolgáltató bankszámlájára való közvetlen átutalással (10918001-00000049-12470007)
- személyes átvételkor készpénzzel.
Szolgáltató, a megrendelt terméket/termékeket minden esetben számlát mellékelve szállítja ki. Ügyfél a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben Ügyfél az áru átvételét a rendelésben rögzítetteknek mindenben megfelelő teljesítés esetén megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Ügyfél regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott további rendeléseit egyéni mérlegelés alapján érvénytelenítse.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára a kiszállítás költségét viszont nem tartalmazza.
A Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza – ha van - a kiszállítás költségét és az ÁFA összegét.
A Webáruházból megrendelhető termékek árváltoztatásának a jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Szolgáltató, és a palinka.com weboldalt üzemeltető Prémium Pálinka Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
2.5 Szállítási feltételek
A Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató, a rendelési visszaigazolásban szereplő, az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre szállítja ki, vagy azt személyes átvétellel Szolgáltató telephelyén átveheti.
Szolgáltató a megrendelt árut a rendelés visszaigazolásban megjelölt időintervallumban, és azon belül a lehető leggyorsabban, maximum 3 munkanapon belül saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Ügyfél köteles az áru átvételére, a visszaigazolásban közölt időintervallumban, ill. a Szolgáltatóval külön leegyeztetett időben.

3. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 Elállás joga
A vásárlónak 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Szolgáltató köteles az áru ellenértékének, az igazolhatóan felmerült költségek levonása utáni összegét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül vásárló részére visszajuttatni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
3.2 Szolgáltató esetleges kára
Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat, vagy a vásárló nem megfelelően gondos árukezelés miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti az Ügyféltől.
3.3 Szavatosság
Szállító szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

4. ADATVÉDELEM
Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Kizárólag a megrendelt áruk kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, valamint a megrendelő személy neve, telefonszáma.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai
Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt Szolgáltató nem iktatja. A jelen Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg Szolgáltató a www.palinka.com weboldalon a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. Ügyfél bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik Fél részéről sem áll fenn követelés.
Az Ügyfél hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), Szolgáltató anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.
Ha a termék bizonyítottan hibás, arra Szolgáltató természetesen visszafizetést vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.
5.1 Vásárlói panasz érvényesítése
Ügyfél jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A reklamációt Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni.
A vásárlói panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése a Szolgáltatónál, ill. a Szolgáltató elérhetőségein történik.

Szolgáltató elérhetőségei:
Cím: 1107 Budapest, Bihari u. 9/b
E-mail: webshop@uvegbetonkft.hu
Telefon: +36 1 219 0322/15-ös mellék; +36 20 320 4097


Üvegbeton Innovációs Kft.

Elfogadott bankkártyák